Medlemmarna i LdB FC Malmö och FC Rosengård ense

Medlemmarna i såväl LdB FC Malmö som FC Rosengård gav vid sina extra årsmöten på torsdagkvällen respektive styrelser mandat att arbeta vidare med förslaget om samgående samt att fatta beslut i frågan.

Håkan Wifvesson, ordförande i LdB FC Malmö säger i ett pressmeddelande:
- Den nya klubben ger fantastiska möjligheter att arbeta vidare mot mål och visioner.Vi kommer bli unika i att erbjuda ungdomar möjligheter att förverkliga sina drömmar
såväl på plan som sidan om. De sportsliga målen att vinna Champions League på damsidan och att på sikt etablera herrlaget i Superettan kommer att göra oss
attraktiva ur många aspekter. En gedigen ungdomssatsning är nyckel till långsiktig framgång. De sociala projekten i såväl Malmö som Sydafrika ligger oss varmt om
hjärtat och de betyder mycket främst för alla individer som berörs men även för sponsorer och samarbetspartners. Nu ska vi arbeta med båda fötterna på marken
och ta det här steg för steg. Viktigt att vi får många delaktiga och ett stortengagemang.

30 medlemmar kom till FC Rosengårds extra årsmöte. Styrelsen fick ett enhälligt förtroende att arbeta vidare och fatta beslut om samgående enligt FC Rosengårds hemsida.