Fotboll visar barn vägen till hälsa

Ett projekt som FIFA startade i Afrika för att lära barn ett sundare levnadssätt kommer att provas i Danmark som första land i Europa. Projektet heter FIFA 11 for Health och riktar sig till barn av båda könen mellan 11 och 12 år.
FIFA 11 for Health lanserades vid VM i Sydafrika 2010 och ska nu tillämpas efter europeiska förhållanden. Foto: Fifa.com

Idén bakom är att kombinera de direkta hälsoeffekterna av att spela fotboll i 11-12-årsåldern, då barn är som mest mottagliga, med att samtidigt lära sig friskvård och undgå svårare sjukdomar.
Projektet lanserades vid VM i Sydafrika 2010 och ska nu tillämpas efter europeiska förhållanden.
Danmark utsågs som pilotprojekt för Europa, och FIFA 11 for Health ska testas i samarbete med Köpenhamns universitet.
Över 200.000 barn i 20 länder har redan provat. Studier redovisade i vetenskapliga tidningar har visat på betydande ökning av barnens medvetenhet om att tänka på sin hälsa.
40 skolklasser i Danmark med tillsammans 1000 elever deltar med stöd av Dansk Boldspil Union och Danmarks hälsodepartement.
Starten sker i augusti avslutas i april 2016.