Spontanfotboll för tjejer i Malmö

LB07 startar denna lördag spontanfotboll för tjejer i Lindängens sporthall i Malmö. Varje lördagseftermiddag kl 17-18 är alla tjejer mellan 11-16 år välkomna för att spela fotboll. Tjejfotbollen leds av lokalt förankrade kvinnliga ledare.

– Vi vill skapa en trygg mötesplats för tjejer där de kan spela fotboll och umgås utan några killar. Det långsiktiga målet är att de ska må bra och få ökat självförtroende, säger Vesna Rosell, CSR-ansvarig i LB07.

Samma kväll klockan 20.00 invigs Nattfotbollen i Lindängens sporthall i Malmö. LB07 smygstartade sin satsning på Nattfotboll i december. Redan efter tre månader kommer det ca 40-50 ungdomar varje helg för att spela fotboll och umgås. Alexander Östlund, fd landslagsspelare och projektledare på Goodsport, kommer till Malmö för att hålla i invigningen och ge ungdomarna några ord på vägen och en hälsning från Zlatan.

Nattfotbollen innebär att idrottshallar öppnas upp för ungdomar mellan 13-25 år på de tider när behovet är som störst: på fredags- och lördagskvällar mellan 20-24.
– Vi vill erbjuda unga en meningsfull och aktiv fritid. Genom bra ledare som attraherar unga i Malmö till Nattfotboll skapar vi en miljö där unga blir fysiskt aktiva, ingår i en grupp med ledare som föregår med sunda attityder och värderingar, säger Johan Andersson, klubbchef i LB07.

Ungdomar som är delaktiga i Nattfotboll och Tjejfotboll kan få möjlighet att gå LB07s coachingprogram Jobbchansen. Syftet med Jobbchansen är att få arbetslösa ungdomar ut i arbete eller fortsatta studier. Av de ungdomar som har deltagit i Jobbchansen har 60 % kommit ut i arbete eller fortsatta studier.

Nattfotbollen visar på positiva resultat i de områden där den har bedrivits. Några av de positiva effekterna är att antalet anmälda brott har minskat med i snitt 20-25 %. Färsk statistik från Polismyndigheten i Linköping visar att antalet anmälda brott har minskat med hela 49 % i Skäggetorp. Andra positiva effekter är minskade ohälsotal genom att verksamheten bidrar till ökad fysisk aktivitet och möjligheter till delaktighet och gemenskap