EAMC (exercise associated muscle cramps).

I litteraturen benämns kramp som EAMC (exercise associated muscle cramps). De första rapporterna om muskelkramp kom för över 100 år sedan och sågs hos arbetare på ångbåtar och i gruvor med varma och fuktiga arbetsmiljöer och som hade kraftig svettutsöndring. För ca 10 år sedan kom hypotesen att kramp orsakades av förändrad nerv/muskelkontroll som orsakade uttröttning av muskel.

Artikel 2015-02-06 10:38