fotografområde

Linda Wijkström befinner sig utomlands och har ännu inte tagit del av rapporten från matchdelegaten.
- De fotografer som ackrediterats och bär sina fotovästar är givetvis välkomna till matcherna och innanför räckena som begränsar spelplanen. Klubbarna ansvarar för att de får positioner där de kan utföra sitt jobb. Ingenting är ändrat mot vad som gällt sedan tidigare.

Artikel 2013-04-19 14:09

Vid onsdagens match på Valhalla i Göteborg fanns sju (!) pressfotografer mellan åskådarnas räcke och spelplanen.

- När det gäller att stå innanför räcken eller rättare sagt 3 meter från sidlinjen har aldrig varit godkänt på arenorna.

Artikel 2013-04-18 14:34