GIH

Britta Thedin Jakobsson, doktorand på GIH, har i sin avhandling valt att forska om vilka som stannar kvar i föreningsidrotten och varför de gör det.

Artikel 2015-02-03 17:14

Kunskapsöversikten Alkohol och idrott är beställd av IQ och Riksidrottsförbundet (RF).

Artikel 2014-01-31 22:34