Träning & hälsa

För att kunna prestera bra måste man må bra, det gäller inte bara fotbollsspelare. Här hittar du artiklar inom kost, hälsa och träning med handfasta tips på hur du kan öka ditt allmänna välbefinnande, må bättre och prestera mer – såväl på plan som utanför.

Bevisat: Knäkontroll-CD:n hjälper

Knäkontrollstudien är den hittills största vetenskapliga undersökningen i världen med syfte att förebygga skador inom idrott. På fredagen presenterades resultat som ger gott hopp för unga spelare att undvika korsbandsskador.

Ett enkelt träningsprogram på 10-15 minuter minskar kraftigt risken för allvarliga knäskador hos flickfotbollsspelare. Det visar en unik studie utförd av Markus Waldén och Martin Hägglund vid Linköpings Universitet.

Cirka 500 av drygt 700 möjliga lag med flickor födda 1992-1996 i åtta av Sveriges 24 fotbollsdistrikt accepterade att delta i studien. Hälften av föreningarna valdes slumpmässigt ut att träna enligt SISU:s uppvärmningsprogram "Knäkontroll" medan andra hälften fungerade som kontrollgrupp. Totalt sett fullföljde 341 lag med fler än 4500 spelare studien.

Resultaten visar att gruppen som tränade knäkontroll hade en betydligt lägre risk (två tredjedelar) att drabbas av främre korsbandsskada jämfört med kontrollgruppen. Spelare som tränade programmet minst en gång i veckan under säsongen drabbades dessutom bara av hälften så många akuta knäskador totalt sett, inklusive knäskador som uppstått utan kontakt med annan spelare och svåra knäskador med mer än fyra veckors frånvaro från spel.

Knäkontrollprojektet initierades 2008 av Svenska Fotbollförbundet och Folksam. Syftet är att utbilda fotbollstränare, ledare, föräldrar samt spelare i hur man kan träna Knäkontroll och har som målsättning att förebygga knäskador hos flickspelare 12 år och uppåt. Drygt 100 sjukgymnaster i hela landet har redan utbildats i Knäkontroll.

CD:n "Knäkontroll – Förebygg skador – Prestera Bättre" innehåller enkla grenspecifika övningar att användas under uppvärmingen.

Taggar:
Lena 2011-02-05 18:55

Var kan man köpa denna cd ?

Kristofer N 2011-02-27 19:57

Den kan köpas/beställas via www.Idrottsbokhandeln.se eller Svenska Fotbollförlaget - www.fotbollforlaget.se (ca 80 kr). En god investering!

Kristofer N 2011-02-27 19:57

Den kan köpas/beställas via www.Idrottsbokhandeln.se eller Svenska Fotbollförlaget - www.fotbollforlaget.se (ca 80 kr). En god investering!

Vikten av vikten - kost och fotboll med fysiologen Helena Andersson

Att slarva med kosten och äta sallad istället för pasta och ris påverkar inte en enskild match, men påverkar prestationen på sikt, berättar fysiologen Helena Andersson i Fotboll och Damsamhälles 16:e avsnitt.

Inflammerad slemsäck behöver speciell uppmärksamhet

Att knäskador är vanliga i fotboll läser vi ofta om. Då pratas det mest om knäskador av det allvarligare slaget som t.ex en korsbandsskada. Att få en smäll på ett knä med efterföljande blåmärke kan ge smärta men behöver inte betyda att det är något allvarligt. Dock ska man vara uppmärksam om knäet svullnar upp. Sjukgymnasterna Lisbeth Jönsson och Malin Lundgren ger svar på vad man ska tänka på om man råkar ut för en sådan skada.

Stretching - ett relativt nytt begrepp

Forskning på 60-talet visade att små känselorgan i våra muskler (i form av en fjäder) känner av hur mycket och hur fort en muskel sträcks. När detta sker kommer muskeln att skydda sig genom att dra ihop sig. Den viktigaste upptäckten var att denna skyddsmekanism kunde kringgås om man töjde långsamt och låg stilla i den töjningen i ungefär 5 sekunder. Därmed var begreppet stretching uppfunnet.
Biff är järnrikt kött. Grönsakerna hjälper till så att kroppen lättare tar upp järnet.

Dags att du skaffar dig järnkoll

Vi har olika behov av järn beroende på kön, ålder och en rad andra faktorer. Unga personer som idrottar mycket behöver mycket järn. Det gäller alla, både flickor och pojkar.

Undvik upprepade fotledsstukningar!

Inom damfotboll liksom i många andra idrotter är fotledsstukning en mycket vanlig skada. Ofta så stannar det inte med en stukning utan det blir flera efter varandra. I applikationen Stukad fot får du guidning via bilder/text/tal om hur du utför akut omhändertagande, rehabtränar och tejpar din skadade fot. Appen är nu uppdaterad med ett funktionstest där du i procent kan se den skadade fotens kapacitet jämfört med den friska. Allt med målsättningen att du ska återfå full funktion i den stukade foten innan du återgår för fullt till träning tävling/match.

”Lårkaka” en smärtsam upplevelse

Idrotten är vår i särklass största folkrörelse. Många unga tränar regelbundet och tyvärr blir också många skadade i sitt idrottande. När man blir skadad gäller det att tänka rätt och agera rätt för att på så sätt minimera tiden man går skadad. Man kan säga att med rätt behandling kan den skadade snabbt bli återställd, medan dålig behandling eller ingen behandling alls ger risk för både långvariga problem och funktionsnedsättning.

Så påverkar alkohol din träning

Enligt kunskapsöversikten Alkohol och Idrott en som tre forskare på GIH har sammanställt kan den fysiska prestationsförmågan i vissa fall vara nedsatt i mer än 60 timmar efter alkoholintag. – Koordination, koncentration och reaktionsförmåga påverkas mest negativt av alkoholkonsumtion, vilket medför att skaderisken ökar, framför allt i samband med trötthet, säger Mikael Mattsson, lektor och en av författarna.

Återhämtning – nyckeln till framgång?

Att återhämtning är en viktig del av en idrottares vardag kan vi nog alla vara överens om. Även den mest hängivna idrottaren ägnar en större del av sin tid till återhämtning än till aktiv träning. Frågan är bara hur vi bäst ska utnyttja tiden till återhämtning och vilken metod som är den mest effektiva?

Regelverk saknas för elitidrottande mammor

World Village of Women Sports bjöd under hösten in en namnkunnig panel i Malmö för att diskutera graviditet och elitidrott. Vi har valt att ta upp den del som rör sig om elitidrottande kvinnas rättigheter när hon bli gravid. Reglerna på förenings- eller förbundsnivå eller hos Försäkringskassan är nämligen inte helt solklara.

Näringsintaget har en avgörande betydelse för hormonell balans

Våra sjukgymnaster har svarat på tre frågor och tar också särskilt upp den rörande av menstruationsrubbningar hos elitidrottskvinnor = idrottsamenorré. Viktiga frågor får svar i denna artikel som är bra för alla inblandade, föräldrar, tränare och aktiva att lära sig mer om.

Tejpskola Balance Taping

Den färgsprakande tejpen drog många blickar åt sig under EM. Hamstrings, knä och hälsenor tejpades i rosa, turkost, svart och gult etc. Men hur fungerar det i praktiken? Och hur gör man? Vi guidar dig i den populära tejptekniken Balance Taping.

Ekblom Bak-testet-nytt cykeltest

Elin Ekblom Bak, fotbollsspelare och doktorand har utvecklat att nytt cykelstest kallat Ekblom Bak-testet . Cykeltestet kan med större precision än tidigare kan beräkna den maximala syreupptagningen - en stark, oberoende indikator på såväl hälsa och livslängd som prestationsförmåga.

Behöver idrottande ungdomar extra protein?

Fysisk aktivitet gör att man får mer muskler, vilket ökar proteinomsättningen i musklerna. Mycket hård träning, särskilt uthållighetsidrott, leder även till att nedbrytningen av muskler ökar och att musklerna på grund av detta behöver ”repareras”. Därför är det viktigt att få i sig protein när man tränar. Men det allra viktigaste är att få i sig tillräckligt med energi, alltså kalorier.

Därför är doping förbjudet

Sedan lång tid tillbaka är det förbjudet med doping inom idrotten. Argumenten för det är många men kan sammanfattas i fyra punkter:

Rehabilitering av hamstringsskada (del 2)

Här följer del två av en artikel rörande skada på hamstringsmuskeln som tidigare varit införd i Marta Fotbollsmagasin. En bristning i hamstringsmuskulaturen är för en fotbollsspelare en allvarlig skada. För att konsekvenserna av skadan ska bli så små som möjligt är det mycket viktigt med bra rehabilitering.

Hamstringsskada – en skada att ta på allvar

Skador på Hamstringsmuskulaturen, de långa musklerna på lårets baksida –är relativt vanliga inom damfotbollen och kan många gånger orsaka lång frånvaro från träning och match. Det kan till och med vara en skada som återkommer flera gånger och därför till slut gör att den skadade individen avslutar sin fotbollskarriär. Vi ska i två artiklar ge er läsare mer kunskap kring denna skada. Vår förhoppning är att vi därigenom kan hjälpa till att minska konsekvenserna av hamstringssskadorna.

En fråga om inställning

Genom åren har vi skrivit artiklar i ämnet förebyggande hälsovård men inte så ofta belyst en fotbollsspelares kanske viktigaste kroppsdel, foten. Med tanke på hur mycket man springer genom åren kan man fundera över varför så få besiktigar sina fötter i tidig ålder och t ex skaffar inlägg.

Ät rätt och må bra

Under din livstid kommer du att äta ungefär 50 ton mat. Tunnbrödsrullar, pasta, skinkmackor, ärter och fil. Det är du själv som bygger din kropp!

Med kunskap klarar man att lägga om kosten

Att övergå helt till vegetarisk kost om man är elitidrottare innebär en del förändringar i kostföringen men det fungerar om man är noggrann och ökar sin kostmedvetenhet.

Fortsatta testtagningar för att minska antalet skador

I höstas lanserade World Village of Women Sports (WVWS) en ny forskningsstudie tillsammans med Köpenhamns universitet. Studien leds av professor Jens Bangsbo och har som mål att undersöka om högintensiv träning i kombination med styrketräning kan förbättra prestationen och minska antalet skador inom damfotbollen. Studien genomförs på spelare i damlagen Brøndby IF och LdB FC Malmö.