Träning & hälsa

För att kunna prestera bra måste man må bra, det gäller inte bara fotbollsspelare. Här hittar du artiklar inom kost, hälsa och träning med handfasta tips på hur du kan öka ditt allmänna välbefinnande, må bättre och prestera mer – såväl på plan som utanför.

Återhämtning – nyckeln till framgång?

Att återhämtning är en viktig del av en idrottares vardag kan vi nog alla vara överens om. Även den mest hängivna idrottaren ägnar en större del av sin tid till återhämtning än till aktiv träning. Frågan är bara hur vi bäst ska utnyttja tiden till återhämtning och vilken metod som är den mest effektiva?

I senaste numret av tidningen Svensk IdrottsMedicin diskuterar författarna till knäkontrollstudien hur man ska råda bot på ”korsbandseländet” i Damallsvenskan. Under säsongen 2012 drabbades hela 18 spelare i Damallsvenskans 12 lag av främre korsbandskada. Författarna menar att nyckeln till ett förbättrat skadeläge i Damallsvenskan framöver bör vara en förbättrad totalsituation för spelarna. Merparten av spelarna studerar och arbetar parallellt med fotbollen vilket gör att det blir mindre tid över för att äta korrekt och tillräckligt samt att vila och återhämta sig.
För att förstå vikten av återhämtning så måste man också förstå principen bakom vad som händer i kroppen vid träning. Den här principen, som är grundläggande inom träningslära, benämns ofta som superkompensationsprincipen. En av kroppens unika förmågor är dess stora möjligheter att anpassa sig till olika belastningar. Alla vävnader får, om de tränas på rätt sätt, en ökad kapacitet att tåla större belastning. Under ett träningspass tröttas vävnaden och med återhämtning överkompenseras kroppen genom att bygga upp vävnadens kapacitet för att klara de ökade kraven. För att erhålla den högt åtråvärda tillväxten krävs tid för återhämtning.

Men vad är då återhämtning?
Återhämtning är en naturlig och integrerad del i en normalt fungerande och pågående träningsprocess. Ofta är syftet med träning väldefinierat och varierar i regel beroende på säsongsplanering, medan syftet med återhämtning är underordnat och inbakat i det aktuella träningsupplägget. Vid obalans mellan träning och återhämtning finns en uttalad risk för överbelastningsskador eller överträningssyndrom. Återhämtning kan också vara en viktig förebyggande åtgärd för att förhindra överträning.
Hård, väl planerad och genomförd träning, harmoni i tillvaron, bra sömn och kostintag är de fyra påverkbara faktorerna som är mest avgörande och begränsande för utveckling av arbetskapaciteten vid elitträningen. Vi menar att en helhetssyn på tränings- och återhämtningsprocessen kan vara till stor hjälp för alla idrottare som tränar seriöst på en hög nivå.

Förutom att sova och äta bra, vad kan jag göra mera för att förbättra min återhämtning?
Inom elitidrotten används ett flertal olika typer av komplementära (alternativa) återhämtningsmetoder, som till exempel: återhämtande träning, massage, stretching, kompressionskläder, yoga, meditation, mindfulness, hydro- och kryoterapi. Syftet med metoderna är att påskynda återhämtningsprocessen och därmed bidra till effektivare resultatutveckling. Gemensamt för metoderna är att de innefattar nedvarvning i en lugn och avstressande miljö.

Här kommer en närmare beskrivning av två av de vanligaste metoderna hydroterapi och aktiv återhämtning
En vanligt förekommande och aktuell återhämtningsmetod är hydroterapi. Hydroterapi kan genomföras i tempererat vatten, kallt vatten och som kontrastbad. Kontrastbad är en växling mellan kallt och varmt vatten. Behandlingen genomförs genom att idrottaren sänker ned delar eller hela kroppen i ett vattenbad.
Det verkar som att hydroterapi kan vara positivt utifrån både en fysiologisk och psykologisk förklaringsmodell. En tänkbar fysiologisk förklaring kan vara att det hydrostatiska trycket minskar muskulär svullnad när man sänker ned kroppen i vatten. Temperaturen på vattnet är också av betydelse, kallt vatten bedövar och lindrar vid smärta. Allt talar för att det är växlingen mellan kallt och varmt vatten som ger bästa effekt vid återhämtning efter idrottsprestation. Dock bör kallt vatten vara bättre vid akut muskelskada. I flera aktuella studier rekommenderas kallbad som återhämtningsmetod vid lagbollspel som innebär både kollisioner och många sprintinsatser. En psykologisk förklaring kan vara att effekten av tyngdlöshet minskar upplevelsen av trötthet och hjälper den mentala återhämtningen.

Som kliniskt arbetande sjukgymnaster i Jämtland ställer vi oss dock lite tveksamma till för flitigt användande av kallbad. Dels eftersom de flesta aktuella studier som förordar kallbad är utförda i varmt klimat och effekten är därför något mera osäker i normaltempererad miljö. Dessutom bör man också vara medveten om att metoden blockerar viktiga signaler från kroppen och kan leda till överbelastningsskador och överträningssyndrom.
En annan vedertagen återhämtningsmetod är aktiv återhämtning. Med aktiv återhämtning menas lågintensivt arbete (lägre än 60 % av VO2 max) antingen som nedvarvning efter ett träningspass eller som ett separat pass, till exempel på en vilodag. Det finns gott vetenskapligt stöd för att aktiv återhämtning påskyndar borttransport av blodlaktat (mjölksyra). Denna anledning gör att aktiv återhämtning torde vara mest intressant för idrottare som ska prestera vid flera tillfällen inom några timmar, ex vid cup eller träningsläger. Man bör beakta att en aktiv återhämtning inte får vara alltför intensiv och inte heller för lång, då finns det risk att för att den motverkar sitt syfte.
Vår erfarenhet är att återhämtningsmetoderna måste anpassas efter individ och typ av idrott. I en stor studie från 2012 har man undersökt hur lagbollspelare upplever olika återhämtningsmetoder och fann att det finns en skillnad i hur återhämtningsmetoder uppfattas mellan könen. Män föredrar kallbad och näringstillskott medan kvinnorna föredrar diskussioner med sina lagkamrater och coacher efter match.

Slutligen några tips till alla läsare
– Planera för återhämtning på samma vis som du planerar för träning. Ta hjälp av dina tränare när du gör din planering. Ibland måste man stryka några träningspass för att tid ska finnas för återhämtning. Att ”våga vila” kan vara nyckeln till framgång!
– Hitta en återhämtningsmetod som passar just dig, ta hänsyn till tidsåtgång, kostnad och vad just du föredrar. Återhämtningen ska upplevas som lugn och avstressande.
– Lyssna på kroppen - den är klok! Tecken på överträning, d v s obalans mellan träning och återhämtning, kan vara återkommande idrottsskador, försämrad eller utebliven prestation, trötthet och olust/ledsenhet.
– Blir du intresserad av att veta mera om återhämtning så vill vi rekommendera dig att läsa Kenttä, G. & Svensson, M. (2008) Idrottarens återhämtningsbok. Stockholm: SISU Idrottsböcker.

Text Karin Runius Holmberg (Certified Sports Physiotherapist CSPT), Torsten Larsson (Certified Sports Physiotherapist CSPT), Båda verksamma på Fysioterapi och IdrottsskadeMetropolen Östersund

Artikeln är tidigare publicerad i Marta Fotbollsmagasin

Skador en del av en idrottares verklighet. Foto: Bildbyrån

Överbelastningsskador inget att ignorera

Överbelastningsskador kan ställa till med stora besvär för lång tid framöver. Det är en skada som kan begränsa vilken mängd och intensitet av träning kroppen klarar av och därmed hämma utvecklingen som fotbollsspelare. Här får du kunskap från två erfarna sjukgymnaster om hur dessa skador uppstår och vad man kan, och ska, göra för att förebygga dem.
Ny bok: Mental tuffhet - fokus på uppgiften. Foto: Sisu Idrottsböcker

Ny bok: Mental tuffhet - fokus på uppgiften

Mental tuffhet är förmågan att fokusera på uppgiften, oavsett vad som händer inom och runtomkring dig. För att lyckas med det måste du träna och stärka din MindPower. Du behöver också acceptera dig själv för den du är och acceptera intentionen att prestera på toppen av din förmåga. Idrottsforskaren John Jouper är författare till boken Mental tuffhet - fokus på uppgiften som bryter med den klassiska idrottspsykologin – med syfte att öka förmågan att prestera.

Undvik en korsbandsskada per säsong – träna KNÄKONTROLL!

Den svenska Knäkontrollstudien inom flickfotboll visade att nästan 2/3 (ca 65%) av alla främre korsbandsskador hos fotbollsspelande tonårstjejer kan förebyggas med ett speciellt uppvärmningsprogram. Forskning inom detta område bedrivs i en mängd länder och inte bara inom fotboll. Förhållandet med ökad förekomst av allvarliga knäskador hos de kvinnliga idrottarna är nämligen detsamma inom bl.a. basket, innebandy och handboll.

Vi tappar för många av de bästa!

När en ny årskull kliver in i sitt första år på idrottsgymnasierna innebär detta en rejäl ökning av träningsmängden vilket kan vara tufft för många. Vår erfarenhet från flera idrotter är att väldigt många av de talangfulla ungdomarna drabbas av skador under gymnasietiden och faktiskt är det inte ovanligt att de är skadade redan då de börjar på idrottsgymnasiet.

Att utveckla hållbar balans kan ge vinst för livet

Övningar i kroppskännedom, balans och kontroll förebygger skador bland idrottare men det har också blivit ett utbrett sätt att träna för människor i alla åldrar. Gör man en snabbkoll på vad olika gym erbjuder för träningsformer så hittar man bland annat pilates och coreboll, två träningsformer som riktar in sig på funktionell och fokuserad träning av bålstyrkan. KI-balans, är en annan form som fokuserar på att hitta harmoni och balans i träningen som utgörs av rörlighet, styrka, balans, koordination och avspänning med meditativa inslag.

Ny bok: Bättre prestation och hälsa med KBT

Det finns många exempel inom idrotten där både prestation och välbefinnande kan bli lidande på grund av mer eller mindre omfattande psykiska besvär. Det är för många lättare att tala öppet om ”smärta i foten” jämfört med att tala om psykisk ohälsa. – Många idrottare försöker radera alla tecken på mental svaghet, särskilt i prestationssammanhang. Att arbeta med och tala mer om detta område gör att vi minskar stigmat och avdramatiserar problem av psykologisk karaktär, säger Göran Kenttä, en av bokens tre huvudförfattare.
FIFA 11 for Health lanserades vid VM i Sydafrika 2010 och ska nu tillämpas efter europeiska förhållanden. Foto: Fifa.com

Fotboll visar barn vägen till hälsa

Ett projekt som FIFA startade i Afrika för att lära barn ett sundare levnadssätt kommer att provas i Danmark som första land i Europa. Projektet heter FIFA 11 for Health och riktar sig till barn av båda könen mellan 11 och 12 år.

Fortsätt träna under graviditeten

Många gravida kvinnor slutar att träna – helt i onödan. De medicinska rekommendationerna är nämligen tydliga: fysisk aktivitet under graviditet ger en rad positiva hälsoeffekter och ska istället uppmuntras.

Undvik kramp genom att undvika muskeluttröttning

Alla har väl någon gång fått kramp under träning eller match. Får man en rejäl körare gör det riktigt, riktigt ont och man måste få hjälp med att dra ut muskeln för att på så sätt kunna komma igång så smått igen. Men varför man får kramp?

Kampen viktigare än att vinna - därför stannar unga kvar i föreningsidrotten

I avhandlingen "Vilka stannar kvar och varför? En studie om ungas föreningsidrottande under uppväxtåren" ingår en grupp ungdomar födda 1991 som under nio år svarat på enkäter. Därtill har ungdomar i åldrarna 15 till 19 år intervjuats. Datamaterialet bygger på ett projekt som Skola-Idrott-Hälsa, SIH genomfört och ett projekt inom Riksidrottsförbundet verksamhet. Syftet med avhandlingen är att öka kunskapen om vilka som deltar i föreningsidrott under barn- och ungdomsåren, i vilka idrotter och vad som utmärker ungdomar som fortsätter och varför de fortsätter.

Vikten av vikten - kost och fotboll med fysiologen Helena Andersson

Att slarva med kosten och äta sallad istället för pasta och ris påverkar inte en enskild match, men påverkar prestationen på sikt, berättar fysiologen Helena Andersson i Fotboll och Damsamhälles 16:e avsnitt.

Inflammerad slemsäck behöver speciell uppmärksamhet

Att knäskador är vanliga i fotboll läser vi ofta om. Då pratas det mest om knäskador av det allvarligare slaget som t.ex en korsbandsskada. Att få en smäll på ett knä med efterföljande blåmärke kan ge smärta men behöver inte betyda att det är något allvarligt. Dock ska man vara uppmärksam om knäet svullnar upp. Sjukgymnasterna Lisbeth Jönsson och Malin Lundgren ger svar på vad man ska tänka på om man råkar ut för en sådan skada.

Stretching - ett relativt nytt begrepp

Forskning på 60-talet visade att små känselorgan i våra muskler (i form av en fjäder) känner av hur mycket och hur fort en muskel sträcks. När detta sker kommer muskeln att skydda sig genom att dra ihop sig. Den viktigaste upptäckten var att denna skyddsmekanism kunde kringgås om man töjde långsamt och låg stilla i den töjningen i ungefär 5 sekunder. Därmed var begreppet stretching uppfunnet.
Biff är järnrikt kött. Grönsakerna hjälper till så att kroppen lättare tar upp järnet.

Dags att du skaffar dig järnkoll

Vi har olika behov av järn beroende på kön, ålder och en rad andra faktorer. Unga personer som idrottar mycket behöver mycket järn. Det gäller alla, både flickor och pojkar.

Undvik upprepade fotledsstukningar!

Inom damfotboll liksom i många andra idrotter är fotledsstukning en mycket vanlig skada. Ofta så stannar det inte med en stukning utan det blir flera efter varandra. I applikationen Stukad fot får du guidning via bilder/text/tal om hur du utför akut omhändertagande, rehabtränar och tejpar din skadade fot. Appen är nu uppdaterad med ett funktionstest där du i procent kan se den skadade fotens kapacitet jämfört med den friska. Allt med målsättningen att du ska återfå full funktion i den stukade foten innan du återgår för fullt till träning tävling/match.

”Lårkaka” en smärtsam upplevelse

Idrotten är vår i särklass största folkrörelse. Många unga tränar regelbundet och tyvärr blir också många skadade i sitt idrottande. När man blir skadad gäller det att tänka rätt och agera rätt för att på så sätt minimera tiden man går skadad. Man kan säga att med rätt behandling kan den skadade snabbt bli återställd, medan dålig behandling eller ingen behandling alls ger risk för både långvariga problem och funktionsnedsättning.

Så påverkar alkohol din träning

Enligt kunskapsöversikten Alkohol och Idrott en som tre forskare på GIH har sammanställt kan den fysiska prestationsförmågan i vissa fall vara nedsatt i mer än 60 timmar efter alkoholintag. – Koordination, koncentration och reaktionsförmåga påverkas mest negativt av alkoholkonsumtion, vilket medför att skaderisken ökar, framför allt i samband med trötthet, säger Mikael Mattsson, lektor och en av författarna.

Återhämtning – nyckeln till framgång?

Att återhämtning är en viktig del av en idrottares vardag kan vi nog alla vara överens om. Även den mest hängivna idrottaren ägnar en större del av sin tid till återhämtning än till aktiv träning. Frågan är bara hur vi bäst ska utnyttja tiden till återhämtning och vilken metod som är den mest effektiva?

Regelverk saknas för elitidrottande mammor

World Village of Women Sports bjöd under hösten in en namnkunnig panel i Malmö för att diskutera graviditet och elitidrott. Vi har valt att ta upp den del som rör sig om elitidrottande kvinnas rättigheter när hon bli gravid. Reglerna på förenings- eller förbundsnivå eller hos Försäkringskassan är nämligen inte helt solklara.

Näringsintaget har en avgörande betydelse för hormonell balans

Våra sjukgymnaster har svarat på tre frågor och tar också särskilt upp den rörande av menstruationsrubbningar hos elitidrottskvinnor = idrottsamenorré. Viktiga frågor får svar i denna artikel som är bra för alla inblandade, föräldrar, tränare och aktiva att lära sig mer om.