Lite fakta om Bodyinfo

Bodyinfo`s produktion startade i mitten av 80-talet med att Torsten Larsson i sitt arbete som sjukgymnast saknade ett vettigt informationsmaterial i dialogen med sina patienter.
Bodyinfo

Samma brist fanns vid utbildning av grupper då han hade uppdrag inom företagshälsovården och i samband med utbildning av idrottsledare och idrottare. Det han sökte efter var ett bildmaterial som på ett korrekt och samtidigt enkelt sätt beskrev leder och musklers anatomi, skador, ergonomi och olika träningsmodeller.Då han själv försökte att rita något så var det ingen som förstod vad det var han ville visa… Av en slump träffade han illustratören Bertil Nordström och ett samarbete inleddes där Torsten kunde få sina goda idéer omsatta i pedagogiska illustrationer och med Inger Bjernestedts hjälp kompletterades med instruktiva texter. Det har resulterat i en mängd produkter: Läs mer på hemsidan.