Kristianstad DFF vill skapa ett fördomsfritt klimat inom idrotten

Kristianstad DFF vill skapa ett fördomsfritt klimat inom idrotten

Den allsvenska fotbollsklubben Kristianstads DFF har inlett ett samarbete med den internationella organisationen Athlete Ally för att främja ett öppet klimat inom svensk fotboll och föreningsliv. Kristianstads DFF:s initiativ är det första i sitt slag för en svensk idrottsorganisation. Dessutom har landslagsspelarna Hedvig Lindahl och Josefine Öqvist anslutit sig till Athlete Allys ambassadörsprogram.

Klubben har i sin värdegrundsbeskrivning inkluderat en strävan att föreningen ska främja en öppen och positiv attityd till alla medmänniskor: spelare, tränare och fans oavsett sexuell läggning, och på så sätt även bekämpa homo- och transfobi. Detta är i linje med organisationen Athlete Allys arbete mot mobbning, och att skapa ett fördomsfritt klimat inom idrotten där alla idrottsutövare ska känna sig välkomna.

När föreningen först började diskutera samarbetet, kände lagets målvakt och den svenska landslagsspelaren Hedvig Lindahl genast att hon ville hjälpa till. Lindahl, som är gift med en kvinna, säger:
– Jag har velat visa mitt stöd för denna sak under en längre tid. Som spelare är vi också förebilder, och en del av detta är att säkerställa att HBT-personer känner sig välkomna i sin idrottsutövning, precis som jag har blivit och precis som alla borde bli, sgäer Hedvig i ett pressmeddelande.
Även landslagsspelaren Josefine Öqvist ställer sig bakom initiativet:
– Jag vill att alla barn och ungdomar ska få samma chans att kunna förverkliga sina drömmar.

Kristianstads DFF:s ordförande Mikael Forsberg ser det som fullt naturligt att föreningen stöttar Lindahl och samarbetar med Athlete Ally.
– Vår förening respekterar och välkomnar alla som älskar fotboll - oavsett etnisk eller religiös bakgrund eller sexuell läggning. Det är en självklarhet men vi tycker att det är viktigt att uttrycka detta i vår verksamhetsidé, och hoppas att fler följer efter, säger Mikael.

Athlete Allys grundare och verksamhetschef Hudson Taylor kommenterar:
– Det har varit ett viktigt mål för oss som organisation att engagera fler begåvade, fördomsfria kvinnliga idrottare från hela världen, och det är otroligt positivt att Kristianstads DFF tar ledningen mot ökad jämlikhet inom europeisk fotboll.
Maria Mähl, Athlete Allys representant i Sverige, fortsätter:
– Sverige har i flera avseenden varit ett föregångsland vad gäller lagstiftning inom HBT-frågor. Men attityder kan man inte lagstifta om. Det är dags för svensk idrott att vara en god förebild och visa vägen för ett inkluderande klimat inom idrotten, både hemma i Sverige och internationellt.

Rapporten Hbtq och idrott, framtagen av RFSL och RFSL Ungdom på uppdrag av Riksidrottsförbundet (2013) konstaterar att det är nedbrytande att ständigt dölja vem man är och leva med en rädsla för omgivningens reaktioner. Flera av de intervjuade ungdomarna har också slutat idrotta på grund av detta.
– Vi välkomnar det här initiativet. Det finns mycket kvar att göra innan alla känner sig välkomna inom idrotten på samma villkor, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

Athlete Ally är en ideell organisation som arbetar för att uppmuntra idrottare, tränare, föräldrar, fans och andra medlemmar inom idrottsrörelsen att respektera alla idrottsutövare, oavsett upplevd eller faktiska sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck. Athlete Ally uppmanar alla idrottsutövare att använda sin ställning och sitt inflytande för att förhindra mobbning genom att kämpa för respekt, kamratskap och delaktighet inom idrotten.

Under fliken web-TV kan du se en film som Kristianstad DFF har gjort.

Vill du veta mer?
Kontakta:
Maria Mähl Athlete Allys representant i Sverige +1 9178464650, maria.mahl@gmail.com
Mikael Forsberg, ordförande, 070-255 94 33, mikael.forsberg@sparbanken1826.se
Hedvig Lindahl, telefonnumer, 070-409 63 82, hedvig@hedviglindahl.com