Antalet kvinnliga domare ökar i Europa

UEFA har inventerat damfotbollen i sina 54 medlemsländer för innevarande spelår i Europa, det vill säga 2015/16 och har landat på nära 1,2 miljoner registrerade kvinnliga spelare. Siffran är ganska konstant. Det finns även en hel del annan intressant statistik som att antalet kvinnliga domare ökat med 17 procent.

Sett över de senaste sju åren har antalet spelare ökat mest i Ukraina, Kazakhstan, Polen, Ungern och Vitryssland. Totalt i Europa är det ungefär lika många spelare som vid förra räkningen för spelåret 2014/15.

Det är ytterst värt att observera att endast 2.200 kvinnliga spelare (av alltså 1,2 miljoner) är proffs fördelade på 145 klubbar i 23 länder.
Lika anmärkningsvärt är att England och Frankrike redovisas ha fler spelare än Tyskland. Holland kommer på fjärde plats före Sverige.
49 av de 54 länderna har ligaspel.
Antalet kvalificerade kvinnliga tränare är fler än 13.000 och kvinnliga domarna fler än 8.750.
29 procent av antalet anställda i de nationella fotbollsförbunden är kvinnor.
De 54 nationella fotbollsförbundens uppskattade budget för dam- och flickverksamhet 2015/16 är 96,7 miljoner euro (c:a 815 miljoner SEK).

UEFA har också ställt frågan hur långt spelare är beredda att åka hemifrån till träning. I 36 länder var kan man tänka sig mer än 15 km.

I sju länder kan man följa liverapportering från matcher i Women´s Champions League.
35 fotbollsförbund har verksamhet för funktionsnedsatta varav elva för kvinnor.