UEFA ändrar i stadga för val av kvinna

Vid UEFAs extra ordinarie kongress som ägde rum i Zürich på torsdagen gjordes ändringar i stadgarna. En av dem gäller val av kvinnlig ledamot i exekutivkommittén.

Hon ska i fortsättningen väljas av kongressen i motsats till tidigare då exekutivkommittén utsett vederbörande. Därmed blir det möjligt för en kvinnlig ledamot att väljas in även om hennes hemland redan har en representant i exekutivkommittén.

Första tillfället blir vid UEFAs ordinarie kongress i Budapest den 3 maj.