Kristianstads DFF under luppen i Licensnämnden

De senaste åren har Kristianstads DFF jobbat mot klockan för att rätta till sin ekonomin så att man inte haft negativt kapital i de periodiserade boksluteten avstämt den siste augusti och därmed mista elitlicensen. Nu skärper SvFFs Elitlicensnämnd sitt krav ett steg.

Fram till den 1 oktober har KDFF även i år på sig att lämna in ett sådant bokslut. Nytt är att föreningen ska då också visa en likviditetsplan som visar att den kan klara sina betalningar hela år 2016, samt en resultatprognos som visar att man inte kommer att visa negativt kapital den siste december i år.

Linköpings FC:s och Umeå IK:s handlingsplaner för att återställa det egna kapitalet till minst noll vid årets utgång har godkänts av Licensnämnden. skriver man på SvFFs hemsida.