Heden

Vi pratar naturligtvis om vårt event den 20:e oktober (nästa lördag) på Heden i Göteborg. Vi har fått för oss att vi vill samla ett stort gäng med människor på en av sjumannaplanerna på Heden, för att se om vi kan fylla den. Vi vill se om stödet för damfotboll i allmänhet och damfotboll.com i synnerhet är så pass stort där ut i samhället att vi kommer lyckas med vår utmaning.

Blogginlägg 2012-10-11 12:34