Historiskt i IFK Kalmar

Efter årsmötet är det kvinnlig majoritet i IFK Kalmars styrelse, sex damer för första gången sedan föreningens bildande 1970.

Föreningen har inte sedan 2005 inte någon herrsektion. Anette Axelsson och Lena Rickardsson nyvaldes, Lena Thor, Helen Andersson, Eva Brasch och Ann–Marie Jonsson kvarstår i den nya styrelsen.
Den senare har verkat i IFK Kalmar i 32 år som spelare, ungdomstränare, kanslist och lagledare.
– Vi strävar hela tiden efter att få in fler kvinnor i verksamheten. Strategin är tydlig och medveten. Att styrelsen har det utseendet som den har är ett viktigt genombrott, säger manlige (!) ordföranden Bert Göran Svedjenäs till tidningen Barometern.

Vice ordförande Lena Thor understryker att det inte handlar om kvotering.
– Är kompetensen likvärdig och det blir en valsituation är strategin tydlig. Helst vill vi ha en blandning.