Umeå IK måste spara 1,4 miljoner i år

När Umeå IK på torsdagen höll årsmöte fanns bokslutet för det turbulenta verksamhetsåret på pränt och förutsättningarna för att klara det innevarande presenterades.

Fotbollen står för den helt övervägande delen i Umeå IKs omsättning på knappt 13,5 miljoner. Av dessa svarar fotbollen för knappt 11 miljoner, en minskning jämfört med 2008 med 1,36 miljoner.
- Under 2009 har fotbollen genomfört besparingar på c:a 1,5 miljoner vilket inte har varit tillräckligt, konstaterar klubbdirektör Britta Åkerlund.

- Ytterligare mycket kraftfulla besparingar har därför genomförts under budgetarbetet och fotbollens kostnader för spelare och ledare har reducerats med hela 1,9 miljoner. Det pågår därutöver ett intensivt arbete med att säkra sponsorintäkter och andra intäktskällor till föreningen.

I bokslutet för 2009 redovisar klubben ett negativt eget kapital på minus 1,388 miljoner. Det innebär att UIK senast den 31 mars till Svenska Fotbollförbundet ska lämna en realistisk handlingsplan för hur det egna kapitalet ska vara återställt före den 31 december 2010. Det arbetet är redan påbörjat.

På intäktssidan gav UEFA Women´s Cup under 2008 ett överskott på ca 1,8 miljoner (genom finalspel, gruppspel och att SvFF sponsrade domarkostnaderna). 2009 fick Umeå IK i stället ett resultatunderskott för att representera Sverige ute i Europa och först vid en eventuell final blir ett deltagande lönsamt.