Ekonomiskt bakslag för Linköpings FC

Damallsvenskans fjärde bästa lag 2015, Linköpings FC, hade årsmöte under måndagen och där framkom att man hade ett minusresultat på nästan en miljon kronor.

Med ett så stort negativt eget kapital blir Linköping föremål licensnämndens granskning och står inför ett kontrollår där det krävs positivt eget kapital i slutet av året för att få spela vidare.

På frågan om vad som blir fokus nu säger klubbdirektören Maria Hagström till Corren.se
– Att klara elitlicensen, men samtidigt ha ett bra lag. Och det vet vi att vi har. Sedan är det självklart att vi måste se över alla kostnader.

The Observer 2016-03-01 12:58

Ja, då var det dags för nästa damfotbollsklubb att hamna i detta dystra sällskap.

Men har man a) ambitioner att vara ett topplag, b) ingen storsponsor samt c) ingen kommun som är beredd att backa upp finansiellt, så hamnar man väl där.

På ett sätt är det ändå förvånande att så få är beredda att stödja ekonomiskt. Man får sannolikt betydande exponering av sitt "brand" för en relativt billig penning.

Martin 2016-03-02 03:19

Man får hoppas att det endast blir det kommande året man står under kontroll och inte likt en del konkurrenter återkommer år efter år. Sen hoppas jag också att man lägger minst lika stor energi på att öka intäkterna som att minska kostnaderna då det är sällan ekonomisk svält leder till ekonomisk framgång.

Det var ju dessutom minskade intäkter som var skälet till minusresultatet och inte vilket har varit fallet med övriga damallsvenska klubbar skenande kostnader. I år har man ju inget kostsamt CL-spel som kan ställa till det heller vilket bör göra det något lättare att få balans på räkenskaperna.

Rufus 2016-03-02 17:44

I lägen där ekonomin krisar allvarligt tvingas fotbollsklubbar ibland avyttra någon eftertraktad spelare för en ansenlig och välbehövlig penningsumma i utbyte. Kan det vara en (del)lösning för Linköpings FC att hålla nerflyttningsspöket på avstånd? Frågan är då: Vem är denna presumtiva guldklimp?

Nej, det är ingen misshushållning med resurserna eller vidlyftiga värvningar som lett till denna kris. Det handlar huvudsakligen om en negativ trend där klubbar - i synnerhet damfotbollsklubbar - får slåss om minskade inkomster p g a ett minskande intresse från sponsorsidan.