Misslyckad och kostbar QBIK-värvning

Anställningen av en säljare för att dra in mer pengar till klubben gav rakt motsatt utfall och ligger bakom att QBIK i sitt bokslut för 2015 redovisar 304.000 kr i röda siffror.

- Jag är heligt förbannad, säger avgående ordförande Thomas Ringsby till Värmlands Folkblad.
- Förbannad för att vi var så naiva och förbannad för att en människa kan göra så mot en förening där det finns barn och vuxna som lägger ned så mycket ideell tid,

I verksamhetsberättelsen inför det kommande årsmötet skriver Ringsby:
”Den anställde kom att missbruka detta förtroende där en rad löften och svek har passerat styrelsen genom året. Detta föranledde att föreningen avslutade anställningen i juni månad. Totalt har detta resulterat i ett betydande inkomstbortfall för QBIK samtidigt som vi haft en lönekostnad att ta ansvar för”.

I budgeten för 2015 hade QBIK kalkylerat med ett överskott på 150.000 kr. Hälften av klubbens egna kapital på 600.000 som man haft efter ett arv för sex år sedan är därmed förbrukat.

Läs mer