årsmöte 2016

Samtliga sektioner ställde sig bakom bildandet av en alliansförening, skriver Piteå-Tidningen.
– Vi har svårt att förstå varför beslutet måste tas så snabbt som den 1 juli. Det kommer leda till enorma problem då massor av frågor är obesvarade, sade Anders Eriksson, avgående ordförande för damsektionen.

Artikel 2016-04-09 10:54

Det bidrog till att KIF Örebro står på plus inför 2016 vad gäller eget kapital och inte som 2014 då man behövde oroa sig för elitlicens.

Artikel 2016-03-10 15:41

Starten ska ske nästa år, däremot blir det ingen seniorverksamhet på damsidan. Röstsiffrorna blev 253 för styrelsens förslag som innehåller att man inte finner underlaget tillräckligt för att beslutet även ska gälla start i damserie 2020. 146 röstande ville det.
.

Artikel 2016-03-04 23:37