B93 - HIK - BK Skjold

Klubben är efter en sammaslgning av de tre föreningarna B93 - HIK - BK Skjold, en av Danmarks största med sina runt 700 kvinnliga medlemmar.

I ett pressmeddelande berättar klubben:

Artikel 2012-07-26 10:51