Huligantutredningen

  • ”Huliganutredning” positiv för damfotboll

    Publicerad mars 22, 2013
    "Slutbetänkande om nationell samordning för att motverka brottslighet i samband med idrottsarrangemang" den s k huliganutredningen som regeringens samordnare Björn…