utbildning

  • Ny modell för talangutveckling

    Publicerad oktober 30, 2015
    England ersätter sitt nuvarande Center of Excellence med Regional Talent Club (RTC) som modell för talangutveckling av flickspelare. Det innebär…