Kristianstads DFFs handlingsplan godkänd

Den enda föreningen i Damallsvenskan som redovisat negativt eget kapital per den siste december i fjol är Kristianstads DFF. Men SvFFs licensnämnd har godkänt KDFFs handlingsplan för att nå minst noll i eget kapital före utgången av i år. Alla klubbarna har fått elitlicens för 2013.

Samtliga klubbar har genom respektive styrelser och revisorer intygat att klubbarna inte hade några förfallna skulder avseende skatter, arbetsgivaravgifter eller skulder till förbundet, annan medlemsförening till till utländska klubbar vad gäller spelarövergångar. Klubbarna har även intygat att de har ekonomiska förutsättningar för att driva verksamheten vidare hela nästa år.

Rainer Fussgänger 2012-11-13 23:52

Men under vilka förutsättningar?

Boose 2012-11-14 10:45

Man kan ju undra om SvFFs licensnämd läser dagliga tidningar , Det är väl ganska solklart att LDB Malmö har 4 miljoner i skatteskulder, om inte dessa nämder sätter ner fötterna och visar att detta inte funkar , kommer klubbar alltid att skuldsätta sig för att nå en kortsiktig framgång , sen måste man be kommunen om hjälp bara för att man har ett bra lag !!??