elitlicens

Fram till den 1 oktober har KDFF även i år på sig att lämna in ett sådant bokslut. Nytt är att föreningen ska då också visa en likviditetsplan som visar att den kan klara sina betalningar hela år 2016, samt en resultatprognos som visar att man inte kommer att visa negativt kapital den siste december i år.

Artikel 2016-05-03 09:59

Licensnämnden har inte godkänt KDFFs handlingsplan för återställande av eget kapital och anmodar föreningen att komma in med ett periodiserat bokslut per den siste augusti.

Artikel 2015-05-19 15:49

De två klubbarna som skulle drabbats är Skovbakken och B93-HIK-Skjold
- Jag vill understryka att styrelsen naturligtvis respekterar och godkänner det oberoende licenssystemets beslut. Det lägger vi oss inte i, skriver Dansk Boldspil Unions ordförande Jesper Möller på förbundets hemsida.

Artikel 2014-06-28 10:01

SvFFs ekonomiska analys har refererats av damfotboll.com som skrev så här den 19 maj i år:
_Piteå IF, Vittsjö GIK, Mallbackens IF, Kopparbergs/Göteborgs FC, Linköpings FC samt LdB FC Malmö (9.000 kr i eget kapital).
Övriga får jobba fram ett periodiserat bokslut till i höst och då får det egna kapitalet vid SvFFs nya granskning inte hamna på minus om de ska få elitlicens för 2015.....

Artikel 2014-06-12 17:36

De överklagade i första instans men även förbundets appellationsnämnd fastställde beslutet, däremot får den tredje klubben som överklagade Ballerup-Skovlunde behålla elitlicensen. En fjärde kubb, KoldingQ får till den förste juli chansen att uppfylla kraven för elitlicens.

Artikel 2014-05-26 14:59

- Det känns bra att vi har ett positivt eget kapital och att skatteärendet är löst så att vi kan lägga vår energi på att blicka framåt och ge fler ungdomar möjlighet att förvekliga sina drömmar, kommenterar FC Rosengårds ordförande Håkan Wifvesson.

Artikel 2014-03-31 21:20

Därmed är också elitlicensen för spel i Damallsvenskan 2014 räddad.
- Och det känns skönt, säger KDFFs ordförande Mikael Forsberg till damfotboll.com.
2011 redovisade Kristianstads DFF också ett negativt eget kapital, men upprättade en handlingsplan som godkändes av licensnämnden.

Artikel 2013-10-30 19:53

Samtliga klubbar har genom respektive styrelser och revisorer intygat att klubbarna inte hade några förfallna skulder avseende skatter, arbetsgivaravgifter eller skulder till förbundet, annan medlemsförening till till utländska klubbar vad gäller spelarövergångar. Klubbarna har även intygat att de har ekonomiska förutsättningar för att driva verksamheten vidare hela nästa år.

Artikel 2012-11-13 22:07

- Det övergripande målet med införsel av licens är att höja både den sportsliga och kommersiella nivån i 3F-ligan så att Danmark på lång sikt kan skapa en halvprofesionell damliga, förklarar DBU på sin hemsida.

Artikel 2012-01-27 11:25

.Kristianstads DFF och Umeå IK FF har till följd av icke godkänd handlingsplan respektive icke uppfyllande av 2010 års handlingsplaner, haft att upprätta periodiserade bokslut per den 31 augusti 2011. Båda boksluten har visat att det egna kapitalet vid den tidpunkten var positivt.

Artikel 2011-11-01 18:36

Det blir mjukstart under 2011 och tvingande fr o m 2012.
SvFFs förbundsstyrelse samt representantskap har godkänt innehållet i Damelitprojektets förslag.

Elitföreningen Damfotboll (EFD) kommer redan 2011 att öronmärka medel från TV-avtalet avseende heltidsanställning av kanslichef och huvudtränare.

Artikel 2010-12-19 16:27

I ett pressmeddelande ger föreningen följande redogörelse:

Artikel 2010-11-08 17:45